Zwrot towarów

Towar, który chcesz zwrócić, nie może być uszkodzony ani używany. Nie może mieć żadnych innych naklejek ani metek z cenami. Musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, łącznie z akcesoriami, instrukcjami obsługi lub kartami gwarancyjnymi.

Towar można zwrócić w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od daty wystawienia faktury. Proszę podać powód zwrotu dla każdego przedmiotu (towar nie pasuje, nie odebrany…).

W przypadku towarów zakupionych na fakturę, faktury należy opłacić w terminie płatności.

W przypadku zwrotu towaru zapłacisz opłatę w wysokości 20% ceny towaru, ale co najmniej 40 zł bez VAT za 1 przesyłkę. Opłata ta zostanie pomniejszona o kwotę zaksięgowaną za zwrócony towar.


Etapy zwrotu i wymagania dotyczące wysyłki


1. Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką zwrotów.

2. Skontaktuj się z nami przez e-mail (info@carero.pl).

3. Prosimy o wypełnienie formularza, który jest dołączony do przesyłki.

4. Link do niego znajduje się tutaj: FORMULARZ ZWROTU TOWARU

5. Proszę oznaczyć przesyłkę napisem „Zwrot towaru“.

6. Towar należy wysłać na adres: CARERO s.r.o., Jablunkov 994, 739 91 Jablunkov, Czechy

7. Po ponownym sprawdzeniu zostaną wystawione noty kredytowe i skontaktujemy się z Tobą w celu podjęcia dalszych działań.

Wysyłanie zwracanych towarów za pobraniem nie wchodzi w grę i wszystkie takie przesyłki są natychmiast odrzucane i zwracane do nadawcy, który będzie również odpowiedzialny za związane z tym koszty.

Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia towaru z powodu uszkodzenia, nieoryginalnego lub uszkodzonego opakowania oraz towaru, który został zakupiony ponad 3 miesiące temu.